E-mail: webmaster@bonushelse.no

Trening reduserer sykefravær på arbeidsplass

De fleste har godt av å være mer fysisk aktive, ettersom fordelene er mange. Blant annet kan den økte livskvaliteten vi får av trening gjøre oss bedre rustet til å takle hverdagen, i tillegg til at vi holder oss friske. Dette er to faktorer som gjør oss bedre fysisk og mentalt rustet for å dra på jobb. Dermed er det logisk å konkludere med trening reduserer sykefraværet på en arbeidsplass, og forskning har etter hvert bekreftet det.

Det er forskere ved NTNU som har stått for undersøkelsen, og de har kommet fram til at det er en sammenheng mellom ansattes fysiske aktivitet, og deres sykefravær. Det strides likevel om den nøyaktige årsaken, selv om fornuft tilsier at fordelene vi får av trening innvirker. La oss liste opp noen positive aspekter ved det å være fysisk aktiv.

  • Økt fysisk form
  • Forebygget sykdom
  • Bedret humør
  • Forbedret søvnkvalitet
  • Økt energinivå
  • Minsket stress
  • Økt arbeidskapasitet

Det er ikke vanskelig å se for seg at disse faktorene reduserer sykefravær, enten det er snakk om sykefravær på et reellt grunnlag eller sykefravær som form for unnasluntring. Noen sykefravær er som kjent mer legitime enn andre. Når et ordentlig HR-system er på plass, som https://aditro.com/no/hr-system/ kan by på, blir nok de ansatte mer fornøyde med arbeidsplassen.

La aktiviteten være anstrengende

treningForskerne fra NTNU kom også fram til at det er fysisk aktivitet av den anstrengende typen som best reduserer sykefravær på jobben. Dermed er det best å ansatte mennesker i god fysisk form, selv om eventuelle tiltak en arbeidsplass bør gjøre for å øke en ansatts produktivitet på jobb, bør først og fremst rettes mot de som trener minst.

Folk som har en fysisk krevende jobb, bør også være aktive utenom jobb. Dette gjør det lettere for dem å unngå sykefravær som følge av skader på jobb. Paradoksalt nok kan sykefravær i fysisk krevende jobber være høyt som følge av det harde arbeidet, som f.eks. tunge løft og å stå lenge i en bestemt stilling. Bøyes ryggen mye i løpet av en arbeidsdag, kan man ha godt av kondisjonstrening hvor kroppen kan få hvile seg etter behov.